recordlabels.nu

Det senaste om frågor jag brinner för

Studera utomhus

Att ha undervisning utomhus är extra härligt när solen och våren kommer. Utomhusundervisning har också visat på positiva effekter på språkutveckling hos elever visar en forskningsstudie om utomhusundervisning för högstadieelever. Studien finns att läsa på Skolverkets hemsida.
Studien visar att elevers kommunikation och samarbete ökar i undervisningen utomhus.
I studien jämförs svenska och australienska lärares och studenters uppfattningar och erfarenheter om utomhusundervisning. Fokus läggs på elevernas lärande i miljöer som är verklighetsförankrade och kontextbundna i utomhusundervisningen. Utgångspunkten för studien är att lärandet ska bör ske i samhället, i naturliga och olika kulturella miljöer. Det ska också finnas ett samspel mellan individernas erfarenheter och sinnesintryck samt de läromedel som används.

Utomhusundervisning är inte speciellt vanligt i Sveriges högstadieskolor. Flera svenska lärare var från början skeptiska till undervisningsformen och ansåg att den skulle vara tidskrävande och att kursplanerna inte var anpassade till utomhusundervisning. De ansåg också att ha undervisning utomhus kunde medföra säkerhetsrisker. Lärare i ämnet naturvetenskap var mer positivt inställda än språklärare men när projektet var genomfört visade det sig att språklärarna haft mer utomhusundervisning än lärarna i naturvetenskap. Lärarna var efter projektets slut positivt inställda till utomhusundervisningen trots att de i början upplevde disciplinära problem. Orsaken till de disciplinära problemen var att eleverna inte var vana vid de nya undervisningsstrategier och miljöombytet.
Att ha undervisningen utomhus påverkade eleverna positivt då de genom den nya undervisningen fick sociala och känslomässiga erfarenheter och skapade ett positivt lärandeklimat. Eleverna hade lättare att minnas den undervisningen som hölls utomhus.

Att studera utomhus kanske kan kanske vara ett nytt sätt att få hjälp med läxhjälp?
Ett annat tips är att få hjälp med läxhjälpen via företag som till exempel Studybuddy, läs mer här http://www.studybuddy.se/.

posted by Admin in Skola och lärande and have No Comments

Bemanning – en snabbväxande bransch

Bemanningsföretag är oftast första stoppet för de nybakade studenter som äntrar arbetsmarknaden idag. Detta oavsett om examen gäller gymnasiet eller högre utbildning. Branschen växer otroligt mycket. och har etablerat sig väl på den svenska marknaden. Redan sensommaren 2011 noterades rekordhög omsättning (SvD – 25 augusti 2011) för branschen i Sverige. Då vågade man inte ge någon framtidsprognos, men även sedan dess har läget pekat uppåt.  Fler och fler företag inser värdet i att låta ett externt företag sköta rekrytering.

Så vad är fördelarna med att låta ett bemanningsföretag hålla i rekryterings- och anställningsprocessen? Ett skäl är att företagaren får mer tid till andra – viktigare – aspekter av affärsverksamheten. Ett annat är att man köper in kompetens av experter, vilket betyder att företaget förhoppningsvis får rätt medarbetare till rätt tjänst. Ett tredje (och viktigt skäl) är att företagen inte behöver anställa personen själv – vilket ökar flexibiliteten gällande personalstyrkan.

Bemanningsföretaget Bravura är ett exempel på ett företag i denna tillväxtbransch. Ännu är hela branschen ung, och många av dess aktörer i sin linda. Min egen prognos är att modellen kommer att bli standard, då den konkurrensutsatta och globaliserade världshandeln präglas av ett allt större behov av specialisering. Nu landar vi osökt i förra styckets huvudresonemang – make or buy? Självklart är detta lika mycket trendspaning som prognos, men är trots detta ett fantastiskt intressant område att följa.

posted by blogadmin in Branscher and have No Comments