recordlabels.nu

Det senaste om frågor jag brinner för

Studera utomhus

Att ha undervisning utomhus är extra härligt när solen och våren kommer. Utomhusundervisning har också visat på positiva effekter på språkutveckling hos elever visar en forskningsstudie om utomhusundervisning för högstadieelever. Studien finns att läsa på Skolverkets hemsida.
Studien visar att elevers kommunikation och samarbete ökar i undervisningen utomhus.
I studien jämförs svenska och australienska lärares och studenters uppfattningar och erfarenheter om utomhusundervisning. Fokus läggs på elevernas lärande i miljöer som är verklighetsförankrade och kontextbundna i utomhusundervisningen. Utgångspunkten för studien är att lärandet ska bör ske i samhället, i naturliga och olika kulturella miljöer. Det ska också finnas ett samspel mellan individernas erfarenheter och sinnesintryck samt de läromedel som används.

Utomhusundervisning är inte speciellt vanligt i Sveriges högstadieskolor. Flera svenska lärare var från början skeptiska till undervisningsformen och ansåg att den skulle vara tidskrävande och att kursplanerna inte var anpassade till utomhusundervisning. De ansåg också att ha undervisning utomhus kunde medföra säkerhetsrisker. Lärare i ämnet naturvetenskap var mer positivt inställda än språklärare men när projektet var genomfört visade det sig att språklärarna haft mer utomhusundervisning än lärarna i naturvetenskap. Lärarna var efter projektets slut positivt inställda till utomhusundervisningen trots att de i början upplevde disciplinära problem. Orsaken till de disciplinära problemen var att eleverna inte var vana vid de nya undervisningsstrategier och miljöombytet.
Att ha undervisningen utomhus påverkade eleverna positivt då de genom den nya undervisningen fick sociala och känslomässiga erfarenheter och skapade ett positivt lärandeklimat. Eleverna hade lättare att minnas den undervisningen som hölls utomhus.

Att studera utomhus kanske kan kanske vara ett nytt sätt att få hjälp med läxhjälp?
Ett annat tips är att få hjälp med läxhjälpen via företag som till exempel Studybuddy, läs mer här http://www.studybuddy.se/.

posted by Admin in Skola och lärande and have No Comments

Place your comment

Please fill your data and comment below.
Name
Email
Website
Your comment